Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van DelftByCycle

Alle tickets die via deze website worden gekocht, zijn geldig ter inlevering bij DelftByCycle (DBC), gevestigd op Phoenixstraat 112 in Delft. Wij hebben uw reserveringsnummer en ID nodig om u in te checken.

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden. Aan de algemene voorwaarden worden rechten ontleend die verregaande gevolgen kunnen hebben. 

Begripsomschrijving

Fiets: de fiets of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijke persoon of bedrijf die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Huurovereenkomst: de huurovereenkomst geldt voor ‘losse’ verhuur van een fiets en alsmede de fietstour.

In staat zijn om te fietsen

Om deel te nemen aan onze fietstours moet u in staat zijn om veilig te rijden met een fiets. U moet in staat zijn om veilig en snel te kunnen fietsen zodat u de tourgroep niet vertraagt. Bij het boeken van onze tours gaat u akkoord dat u – en eventuele andere personen waarvoor u de tour heeft geboekt – op een fiets kunt rijden. Als het blijkt dat u of uw metgezellen niet veilig of in een normaal tempo kunnen fietsen, dan behouden wij ons het recht om u of hen uit de tour te nemen. Als u uit de tour wordt genomen omdat u niet kunt fietsen, maakt u geen aanspraak op restitutie.

Annuleren en opnieuw inplannen

De reservering kan te allen tijde 48 uur voor de geplande start van uw tour worden gewijzigd of geannuleerd. Als u een tijd later dan 48 uur annuleert, zullen wij u de volledige tourfee in rekening brengen. Om bepaalde onwetendheden te voorkomen, kunt u de tour per telefoon of e-mail wijzigen of annuleren. Om een reservering opnieuw te plannen, moet u contact met ons opnemen via e-mail: info@delftbycycle.nl

Ticket/boeking is niet overdraagbaar, heeft geen geldwaarde en mag slechts eenmalig worden ingevuld. De tickets zijn datumspecifiek en mogen niet buiten de geldige data worden ingevuld.

Vertrektijden

De fietstour start op vrijdag, zaterdag of zondag om 10:00 uur en 15:00 uur, zoals bevestigd in uw reservering.

Inclusief

Een fiets- en reisgids is inbegrepen voor de duur van de fietstour en er is geen aanbetaling vereist om deel te nemen aan deze activiteit. Als u wilt, kunt u ook een helm huren voor € 3,00 extra. Bij regen bieden we ook regenponcho’s voor slechts € 1,00. Wij voorzien u ook van een fles water, een drankje en een snack.

Het weer

De excursie zal niet plaatsvinden in geval van (slechte) ongunstige weersomstandigheden of andere  catastrofes. In elk van deze gevallen behoudt het bedrijf DelftByCycle (DBC) het recht om zijn eigen discretie te gebruiken bij het bepalen van de geschiktheid van de excursie die wordt uitgevoerd. In het geval dat de tour niet plaatsvindt als gevolg van onaangename weersomstandigheden of catastrofes, wordt uw volledige bedrag terugbetaald of op verzoek kan er een nieuwe datum geselecteerd worden waaraan u kunt deelnemen aan de tour. In scenario 2 (herplanning), wordt geen restitutie gegeven.

Inchecken

Wij raden u aan om ongeveer 20 minuten voor aanvang bij onze shop te zijn. Zodoende checkt u op het gemak in en kan u uw fiets alvast proberen. Wij hebben uw reserveringsnummer en ID nodig om u in te checken. De tours beginnen exact om 10:00 uur en 15:00 uur. U moet voor deze starttijden ingecheckt hebben voor de tour. Late aankomsten lopen het risico om geweigerd te worden. We zullen dan proberen om uw tour opnieuw in te plannen indien mogelijk.

Fiets- en materiaalverantwoordelijkheid

Deelnemers zullen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de door de onderneming DelftByCycle (DBC) verstrekte uitrusting, met uitzondering van platte banden of mechanische storingen die de deelnemer niet schulden. Wij behouden ons het recht voor de gevraagde schade te onderzoeken en te beoordelen en vervolgens de aard van de schade te bepalen. Dit omvat ook het verlies van sloten of sleutels. De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van bagage, geld, waardevolle goederen of andere zaken tijdens de reis. Delft is erg veilig, maar u moet alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw eigendom veilig blijft.

Ontmoetingspunt

Voor de fietstours ontmoeten we elkaar in onze shop in de prachtige Molen de Roos op Phoenixstraat 112. We hebben hier een fiets klaarstaan voor u. Dit is tevens ons vertrek- en eindpunt.

Gebruik

De huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens de fietstour.

Verzekering / aansprakelijkheid

DelftByCycle is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, ziekenhuisopname, overlijden, schade aan persoonlijke eigendommen , materiële schade aan derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor. Door ondertekening van de fiets verhuurovereenkomst, wordt de verhuurder gevrijwaard van alle aanspraken dienaangaande. 

Uitgangspunt is dat alle huurder(s) persoonlijk zijn verzekerd voor o.a. aansprakelijkheid en ziektekosten. Kosten voortvloeiend de genoemde opsomming in de alinea hierboven, kunnen nooit verhaald worden op de leden van DelftByCycle. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets geen verzekering is afgesloten. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.